1

Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

2

Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,
bo ty mnie kochasz najgoręcej.
Ty mi się dzisiaj oddajesz cały
w tej przenajświętszej Hostii białej.

3

Ja jestem chlebem życia,
kto do Mnie przychodzi,
nigdy łaknąć nie będzie,
a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie.

4

Choć się ukryłeś w tej Hostii Małej,
Ciebie mój Jezu od razu poznałem
i tak się cieszę, żeś przyszedł do mnie,
bo Cię mój Jezu kocham ogromnie.

5

Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię Jezu kochać wiernie,
dzieckiem Twoim zawsze być.

6

“Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata”
(J 6, 51)

7

„Komunia Święta to pełne uczestniczenie
w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła”
Jan Paweł II