Wiersz 1

„Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.”

 

Wiersz 2

„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!”

 

Wiersz 3

„Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły… miła…
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.”

 

Wiersz 4

„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”
Jan Paweł II

 

Wiersz 5

„Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno
choć nadal dwoje.”
Karol Wojtyła

 

Wiersz 6

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić
to tylko jedno – miłować.”
Jan Paweł II

 

Wiersz 7

„Kochać to nie patrzeć jedno na drugie,
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”

 

Wiersz 8

„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym.”
George Sand

 

Wiersz 9

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych sadów Cię powiodę,
Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem,
A obrączki są ukryte w słojach sosen.
Przysięgniemy, lecz nie obcym ale sobie
Ty na czystą wodę w Źródle
Ja na ogień.”
T. Śliwiak

 

Wiersz 10

„I wszystko we mnie inne, świeże,
Zwątpienia w sercu stopniał lód,
I znowu pragnę – kocham – wierzę –
Wierzę w miłości wieczny cud!”
Adam Asnyk

 

Wiersz 11

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza miłość będzie większa od wszystkiego,
co się tej miłości może sprzeciwiać.”
Jan Paweł II

 

Wiersz 12

„Kocham Ciebie”- to znaczy: chce z Tobą
Podźwignąć ciężar co się życiem zowie,
Być domu Twego światłem i ozdobą
I nieść Ci pokój, ciszę i zdrowie…”
M. Konopnicka

 

Wiersz 13

„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy …”
Wisława Szymborska

 

Wiersz 14

„Niech słowo kocham jeszcze
raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę.”
Adam Mickiewicz

 

Wiersz 15

“… I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzymy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.”

Adam Asnyk

 

Wiersz 16

„Nie obiecuję Ci wiele
Bo tyle to prawie nic
Najwyżej wiosenną zieleń
Najwyżej pogodne dni
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie
Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko
Po prostu siebie.”
Walt Whitman

 

Wiersz 17

„A ja Cię pragnę mieć na co dzień
i usta swe w Twe usta wtapiać.
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
i do wspólnego domu wracać…”

 

Wiersz 18

„W maleńkiej obrączce
uczuć świat cały:
miłość, obowiązek
i wzniosłe ideały.
Maleńka obrączka,
a znaczy tak wiele,
na całe życie
włożona w Kościele.”

 

Wiersz 19

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości,

Lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje…
1 Kor. 13, 4-8

 

Wiersz 20

“Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.”

Goethe

 

Wiersz 21

„Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice,
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co mają wspólną tajemnicę.”
J. Kofta

 

Wiersz 22

„Kochać to nie znaczy
tylko wzdychać, marzyć.
Kochać to nie znaczy
wiecznie o kimś śnić.
Kochać to znaczy komuś zawierzyć,
Kochać to znaczy dla kogoś żyć !”

 

Wiersz 22

„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”
Wisława Szymborska